Technologia

„Naszą siłą są ludzie i technologia"

Naszym klientom rekomendujemy wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych, które usprawniają wdrożenie programu ubezpieczeniowego oraz bieżącą obsługę.


Głównym celem zastosowania rozwiązań informatycznych w obsłudze grupowych ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych jest istotne ograniczenie czasu pracy osób obsługujących, wykonywanej na rzecz ubezpieczyciela. Przekłada się to na wzrost efektywności oraz daje możliwość koncentracji na podstawowych zadaniach kadrowo płacowych.

System informatyczny zapewnia wszystkim pracownikom pełny dostęp do informacji na temat posiadanych programów ubezpieczeniowych. Pozwala w prosty sposób porównać dostępne oferty programów ubezpieczeń grupowych, a ponadto daje możliwość zakupu innych ubezpieczeń indywidualnych (mieszkaniowych, kosztów leczenia i życiowych) przy wykorzystaniu komputera.

Każdy pracownik ma dostęp do indywidualnego konta w aplikacji, gdzie zgłasza zdarzenia ubezpieczeniowe, zgłasza reklamacje wraz z podglądem ich statusu rozpatrzenia, pobiera dokumenty potrzebne do wypłaty świadczeń oraz ma możliwość zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

My w mediach